Onze methodes voor boekhouden

Een onderneming ontvangt en verstuurt enorm veel gegevens. Uit deze gegevens moeten we de relevante informatie selecteren voor de administratie en dus ook de financiële administratie. Een belangrijk deel van de financiële administratie is de boekhouding. We bieden een aantal methodes voor boekhouden aan op verschillende niveau's. Boekhouden in Balans - Eenmanszaak en - Rechtsvormen zijn examenonafhankelijk. Boekhouden in Balans hebben wij geschreven op verzoek van roc's, hogescholen en ondernemingsverenigingen. De vraag was een uitgebreide praktijkgerichte methode te maken met veel oefeningen. Dat hebben we gedaan.

Elementair Boekhouden is (al) volledig afgestemd op de exameneisen van het examen Elementair Boekhouden. De boekhoudboeken voor PDB en MBA zijn bestemd voor de examens vanaf 1-1-2016.

Boekhouden in Balans - Eenmanszaak

In de methode Boekhouden in Balans leer je alles wat nodig is om een boekhouding van een eenmanszaak bij te houden. Hierdoor is deze methode ook geschikt voor zelfstandigen die zelf hun boekhouding willen voeren. In deze methode bespreken we eerst de boekhoudcyclus, verschillende boekingen in verband met belastingen, inkopen, verkopen, vaste activa, interest en personeelskosten. Daarna breiden we de boekhoudcyclus uit met subadministraties om vervolgens naar de computerboekhouding over te stappen. Daarna gaan we verder met de permanence waarin we veel van de eerder besproken onderwerpen herhalen en uitbreiden. Na de periodeafsluiting volgt een introductie in praktische onderwerpen en regelgeving zoals administratieve organisatie met bijzonderheden voor de eenmanszaak, archivering en de omzetbelasting. 

Boekhouden in Balans - Eenmanszaak voldoet aan het nieuwe kwalificatiedossier voor Financieel administratief medewerker.

Boekhouden in Balans - Eenmanszaak

 Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Boekhouden in Balans - Rechtsvormen

In de examenonafhankelijke methode Boekhouden in Balans - Rechtsvormen gaan we verder. In deze methoden bespreken we uitvoerig het memoriaal, kennis van de functie van jaarverslaggeving en de verschillende soorten jaarverslaggeving, het herkennen van vergeten boekingen en fouten. We gaan dieper in op administratieve organisatie en interne controle. Ook bespreken we regels die betrekking hebben op accountants en wat het dienstenpakket is van een accountants- en administratiekantoor.

Boekhouden in Balans - Rechtsvormen voldoet aan het nieuwe kwalificatiedossier voor Bedrijfsadministrateur en Junior-assistent accountant. De naam geeft al aan dat we meer bieden dan de kwalificaties.

Boekhouden in Balans - Rechtsvormen

 Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Module Elementair Boekhouden in Balans

In Elementair Boekhouden leer je journaalposten voor de eenmanszaak te maken, voorafgaande journaalposten te verwerken in de kolommenbalans van de eenmanszaak en andere rechtsvormen, boekhoudkundige modellen op te stellen en journaalposten te maken voor de bv en nv. Het is een introductie in het vakgebied boekhouden.

Module Elementair Boekhouden in Balans

PDB Module Boekhouden in Balans

In PDB Boekhouden leer je berekeningen te maken en boekingen te verrichten om de boekhouding van een handelsonderneming en dienstverlenende onderneming bij te houden. Ook doe je een theoretische basis op met betrekking tot de financiële administratie van de handelsonderneming en dienstverlenende onderneming.

PDB Module Boekhouden in Balans

Klik hier om de inhoudsopgave van het theorieboek te bekijken.

Klik hier om de inhoudsopgave van het opgavenboek te bekijken.

MBA Module Boekhouden in Balans

In MBA Boekhouden leer je boekingen in de permanence toe te passen in dienstverlenende, handels- en productieondernemingen. Ook leer je boekingen te maken van kostensoorten, boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethoden en activity based costing. Ook kostenbudgettering, projectorganisatie, leasing en ERP-systemen komen in dit boek aan de orde.

MBA Module Boekhouden in Balans

Klik hier om de inhoudsopgave van het theorieboek te bekijken.

Klik hier om de inhoudsopgave van het opgavenboek te bekijken.

Assortiment Modules Boekhouden in Balans

Elementair Boekhouden in Balans bestaat uit een leeropdrachtenboek, invulboek en een antwoordenboek. Boekhouden in Balans - Eenmanszaak bestaat uit een theorieboek, twee werkboeken of een opgavenboek, invulboek en een antwoordenboek. Hetzelfde assortiment heeft Boekhouden in Balans - Rechtsvormen al konden we daar met één werkboek volstaan. De modules voor PDB en MBA boekhouden bestaan uit een theorieboek, opgavenboek, invulboek en antwoordenboek.

Alle boeken zijn volledig digitaal verkrijgbaar.

Elementair Boekhouden in Balans is verkrijgbaar.
Boekhouden in Balans - Eenmanszaak is verkrijgbaar.
Boekhouden in Balans - Rechtsvormen is verkrijgbaar.
PDB Module Boekhouden in Balans is verkrijgbaar.
MBA Module Boekhouden in Balans is verkrijgbaar.
Boekhouden in Balans - Basis hbo/wo is verkrijgbaar.

 

Beoordelingsexemplaar?

Reserveer uw beoordelingsexemplaar door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl.

Waar doe je examen?

De examens Elementair Boekhouden, PDB en MBA Bedrijfsadministratie worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Digitaal docentenmateriaal

Het digitale docentenmateriaal is gratis voor gebruikers van onze boeken. Het docentenmateriaal bestaat uit onder meer digiboeken en animaties.

Ondernemerschap?

Meer informatie over de boeken voor het examen Basiskennis Ondernemerschap vindt u op www.ondernemerschapinbalans.nl.

BKO Module Basiskennis Ondernemerschap in Balans

Kostencalculatie?

Meer informatie over de kostencalculatieboeken voor de examens PDB en MBA vindt u op www.kostencalculatieinbalans.nl.

MBA Module Kostencalculatie in Balans

Financiering?

Meer informatie over de financieringsboeken voor de examens PDB en MBA vindt u op www.financieringinbalans.nl.


PDB Module Financiering in Balans

 

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439